POP workshop – Maak je eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan

'Je kunt de windrichting niet veranderen maar wel de stand van je zeilen'


Medewerkers kunnen doelgerichter aan de slag met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling door het maken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hiermee hebben medewerker en leidinggevende een instrument in handen waarmee ze efficiënt en doelgericht met elkaar in gesprek kunnen gaan.

POP workshop

Organisaties hebben medewerkers nodig die betrokken en gemotiveerd zijn. Medewerkers die durven te groeien zodat zij aan kunnen sluiten bij de huidige èn toekomstige functie eisen. Voor medewerkers is het dus belangrijk om te ontdekken wat het beste bij hen past, wat de organisatie van hen vraagt aan kennis en kunde en op welke plek binnen de organisatie zij verder kunnen groeien en zich ontwikkelen.

Voor medewerkers die in een kort tijdsbestek, actief en enthousiast aan de slag willen gaan met het opstellen van hun POP, biedt 2Switch de Workshop “Maak je eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan”.

De workshop heeft als doelstellingen:

  • Zicht krijgen op eigen persoonlijkheid (kwaliteiten, drijfveren, persoonlijkheidstype, loopbaanwaarden en belemmeringen)
  • Zicht krijgen op de gewenste elementen in werk en/of werkomgeving. Waar moet werk aan voldoen, zodat het aansluit bij de persoon en zijn/haar capaciteiten? Waar krijg je energie van?
  • Vaststellen van persoonlijke en professionele ontwikkeldoelen.

De workshop bestaat uit 3 dagdelen. Stap voor stap worden de onderdelen van het Persoonlijk Ontwikkel Plan toegelicht en ingevuld, zodat ieders POP aan het eind van de workshop in grote lijnen “af”is. Voorafgaand aan de workshop worden er al opdrachten en testen gemaakt zoals o.a. een uitgebreid 360 Graden Kwaliteitenprofiel, een Drijfverentest en een JTI-test (Jungian Type Indicator).

Er kunnen maximaal 8 medewerkers deelnemen. De tijdsinvestering voorafgaand aan de workshop is ongeveer drie uur. Gedurende de workshop twee uur per week. Deze workshop is ook zeer geschikt om op te nemen in uw interne opleidingsprogramma.

Wilt u ook werk maken van de POP gesprekken binnen uw organisatie? Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek!


    © 2013 2Switch